Her kan du finde links og litteratur der danner baggrund for vores abejde med børnene og deres familier.
Listen opdateres jævnligt, i relation til at der kommer ny og spændende forskning i feltet.
 

Hvad er søhestemad?

 
 
Søhestemad er en behandlings-tilgang der er udviklet af Pernille og Charlotte i 2013.
 
Søhestemad er den samlede betegnelse for den indsats der skal til, for at berolige et uroligt børnesind. En indsats der har en bio-psyko-social tilgang.
 
Stress er både noget der føles fysisk i kroppen - bio. Det kan udløses af tanker - psyko. Det afspejles i, og påvirkes af relationelle kontekster - social.
 
Behandlingen/tilgange til et barn med et overbelastet nervesystem, skal også afspejle det bio-psyko-sociale perspektiv. Vi skal sætte ind i forhold til fysisk at berolige nervesystemet. Barnet skal have hjælp til at berolige de tanker der sætter gang i amygdala og barnet skal hjælpes i de sociale relationer og kontekster der påvirker barnets nervesystem.

Indsatsen der skal hjælpe barnet skal derfor altid ses tværprofessionelt. Ingen profession kan hjælpe barnet alene.
 
Som fysioterapeut arbejder Pernille med et neurofysiologisk afsæt, hvor hun forklarer børn og familier hvad stress og press gør ved kroppens "maskin-rum". Forklarer hvorfor barnet kan opleve hjertebanken, søvnproblemer, ondt i maven, uro osv. Derudover arbejder hun sammen med familien i retning af hvilke muligheder der er gennem bevægelse, berøring og vejrtræknings-øvelser for at berolige kroppen.
Der arbejdes i retning af at der gennem barnets nervesystem skal frigives neurotransmittere og hormoner, således at kroppen beroliges.
 
Som psykolog arbejder Charlotte med at kortlægge hvad det er i barnet og i barnets omgivelser, der sætter gang i barnets alarmsystem. Gennem samtaler med børn og forældre, finder hun løsninger og muligheder i relation til, hvorledes barn, forældre og evt. skolen fælles kan finde en måde at dæmpe kroppens alarmsystem.
 
Professionerne bliver nød til at rykke tæt sammen - lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sundhedsplejersker, læger m.fl.
 
Professionerne skal have et fælles sprog og hver især bidrage med deres professions fag-faglighed.
 
Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne kan bidrage med en fysisk tilgang - bevægelse, berøring og vejrtrækning. Lærere og pædagoger kan bidrage med det relationelle og snakke med barnet om de udfordringer barnet møder, når det er i skole. Psykologerne kan bidrage med en dybere snak og forståelse af de kognitive processor. Læger, Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan bidrage med at berolige barnet, når de kommer med ondt i maven, ondt i hjertet, vejrtræningsproblemer osv
 
 

 

Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard  | soehestemad@gmail.com